Prof Hans Lauwerier

En van de grote voorvechters van PowerBASIC was prof Hans Lauwerier, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, afdeling Wiskunde. Hij schreef talloze artikelen voor bladen als de Kijk en voor de wiskundehoek in het blad Natuur & Techniek. In deze artikelen beschreef hij vaak problemen of nieuwe technieken, en verrijkte de tekst met een source-code, vaak in PowerBASIC geschreven.

Dhr. Lauwerier heeft ons van FCB destijds toestemming gegeven om bepaalde routines en source-codes verder te verspreiden via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Zo kon u in 1997 in de nieuwsbrief van FCB een source-code aantreffen om vele fractals in allerlei vormen op het scherm te toveren.

Dhr. Lauwerier is in november 1997 helaas overleden.

Enige publicaties van zijn hand:

Algemene opmerkingen over PowerBASIC
Wiskunde met de computer, met voorbeelden in Java en in PowerBASIC