Vertalingen

Bij vertalen is er altijd de keus om precies bij de tekst te blijven en daarbij elk woord en elke uitdrukking zo letterlijk mogelijk te vertalen, f om zoveel mogelijk proberen de strekking van het verhaal weer te geven, waarbij er niet meer een n-op-n relatie met de brontekst bestaat.

Zo kan men er voor kiezen om bepaalde woorden, die men als vaktaal mag aanduiden, niet te vertalen. Bij woorden zoals 'computer' en 'printer' zijn de Engelse woorden al zo ingeburgerd dat men vreemd zou opkijken als we de Nederlandse woorden als 'rekenaar' en 'afdrukker' zouden gebruiken. Bij een aantal andere woorden moet men de Engelse tekst wel handhaven omdat de vertaler er geen goede Nederlandse uitdrukking voor kent, zoals:
    multithreading
    native
    compiler

Voor deze woorden kan men wel termen gaan bedenken, maar in Nederland is het niet aan de vertaler om dat te doen. Te veel vertalers zien zich geroepen om er constructies voor te bedenken en van de lezer te verwachten dat ze termen verder in het boek of de publicatie weer voor de geest kunnen halen.

Voor bepaalde woorden en utidrukkingen proberen we een zo goed mogelijk alternatief te vinden: zo zal 'statement' zoveel mogelijk als 'commando' worden vertaald, ondanks dat het geen n-op-n relatie heeft.

Bij de vertalingen op deze site probeer ik de strekking van de tekst zo goed mogelijk te volgen, maar met een vrije vertaal-trant. Voor de lezer vermoedelijk onbekende Amerikaanse uitdrukkingen proberen we dan wl bekende varianten te vinden. Zo zal een Amerikaan bijvoorbeeld geen idee hebben bij de uitdrukking:
    "You can feel it on your wooden shoes", of eigenlijk nog iets mystieker:
    "You can feel it on your cloggies"

Beide betekenen 'Je kunt het op je klompen aanvoelen', maar of een niet-Nederlander maar iets begrijpt van wat de schrijver met zoiets bedoelt, dat zal duidelijk zijn.

Ook typische Amerikaanse uitdrukkingen en afkortingen worden zoveel mogelijk aangevuld en eventueel verklaard, want wie weet de betekenis van de volgende termen?:
    telco       
    dial "0"    (ja een nul bellen, maar wat gebeurt er?)
    FUBAR

Al met al redenen om zonodig van de oorspronkelijke tekst af te wijken en onvertaalbare grapjes bijvoorbeeld maar weg te laten of te vervangen met typisch Nederlandse grapjes. Het is een keuze want het kan de oorspronkelijke bedoeling soms aantasten. Want een keuze blijft het!