Home Les 1 PBDLL Les 2 PBDLL Les 3 PBDLL Les 4 PBDLL Les 5 PBDLL Les 6 PBDLL Les 7 PBDLL Les 8 PBDLL Les 9 PBDLL Les 10 PBDLL Les 11 PBDLL

Omhoog

Email me

Les 10

$COMPILE EXE
'$include "win32api.inc"
%MBOk =0
%MBOkAfbreken =1
%MBOkAfbrekenOpnieuwNegeren =2
%MBJaNeeAfbreken =3
%MBJaNee =4
%MBNogmalsAfbreken =5

%MBKruis =16 'fout
%MBVraag =32 'vraag messagebox
%MBUitroep =48 'uitroepteken waarschuwing
%MBInfo =64 'info balloon

FUNCTION PBMAIN() AS LONG
    LOCAL antwoord AS LONG

    antwoord=MSGBOX ("Hallo Wereld",%MBJaNeeAfbreken OR %MBInfo,"Dit is een MessageBox")
    MSGBOX("Antwoord was: "+STR$(antwoord))
END FUNCTION

Vorige les Volgende les

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:42:00

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties