Home Les 1 PBDLL Les 2 PBDLL Les 3 PBDLL Les 4 PBDLL Les 5 PBDLL Les 6 PBDLL Les 7 PBDLL Les 8 PBDLL Les 9 PBDLL Les 10 PBDLL Les 11 PBDLL

Omhoog

Email me

Les 11

$COMPILE EXE

GLOBAL hDlg AS LONG

FUNCTION PBMAIN() AS LONG
    LOCAL r AS LONG ' een lange integer, de snelste bij 32bit windows

    DIALOG NEW 0,"Hoofd dialoogscherm",,,300,100 TO hDlg
    'DIALOG NEW hOuder&, titel$, [x&], [y&], xx&, yy& [, opmaakcode& [, extraopmaak&]] TO hDlg&

    '0: dit is het hoofdscherm en daarom 0 gebruiken
    ' als een ander scherm het moederscherm is, dan zetten we hier de variabele die
    ' verwijst naar dat scherm. Dat houdt dan in dat dat scherm geblokkeerd is, tot
    ' we klaar zijn met dit scherm.
    'daarna de titel zoals bovenaan het dialoogscherm zal worden vertoond
    'x-waarde van de plaats van het scherm: geen opgave gedaan, dus default waarde nemen = gecentreerd
    'y-waarde: idem
    'xx-waarde geeft de horizontale grootte aan (300 pixels in dit geval)
    'yy-waarde geeft de vertikale grootte aan (100 pixels)
    'hDlg (h=handle, Dlg= dialoog)
    'Dit wordt een waarde waarnaar steeds wordt verwezen als dit dialoog scherm wordt bedoeld
    'Zie het als een volgordenummer. De variabele moet wŤl worden gedeclareerd! (zie boven)
    'Zoals hieronder is te zien: wel definiŽren, maar er wordt nog niets getoond!
    'Uit de HELP file:
    '
    ' Purpose CREATE a NEW dialog.
    '
    'Syntax DIALOG NEW hParent&, title$, [x&], [y&], xx&, yy& [, style& [, exstyle&]] TO hDlg&
    '
    'Remarks A NEW empty DIALOG is created, but NOT displayed.

    DIALOG SHOW MODELESS hDLG
    'laat nu het scherm zien, en wacht NIET op gebruikers aktie: het programma gewoon
    'door laten lopen. Deze mode heet MODELESS

    FOR r= 1 TO 100
        'werk zonodig de aktieve schermen bij
        DIALOG DOEVENTS
        'wacht 40 milliseconden, maar geef de tijd vrij aan Windows
        SLEEP(40)
    NEXT r

    DIALOG END hDlg 'altijd netjes afsluiten wat je hebt gestart!
        'hiermee sluiten we na 5 seconden weer een dialoog scherm, en welke?
        'Juist: degene die aangegeven wordt met 'hDlg'
        'Je kunt ook 'hHoofddialoog' gebruiken, of welke naam dan ook.
        'Veel wordt echter gebruikt: hDlg, dus wij hier ook
END FUNCTION

Vorige les

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:42:00

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties