Home PB Geschiedenis PB for DOS PB-CC PB-DLL Versie 5 -> 6 Code omzetten Het WIN32.HLP helpbestand

Omhoog

Email me

Geschiedenis van PowerBASIC

In den beginne was er Borland, die in 1987 een tweetal produkten op de markt bracht die, met name voor de niet-systeem programmeur, een ommezwaai betekende! Borland bracht namelijk een tweetal compilers op de markt, te weten Turbo BASIC 1.0 en Turbo Pascal 1.0 en dat tegen ongekende prijzen: zo rond de driehonderdvijftig gulden. Andere compilers kostten toen nog vele duizenden guldens, zodat ook voor de hobby-programmeur en de beroepsprogrammeur voor kleinere bedrijven een eigen compiler in huis konden halen. Het grote succes was daar: beide produkten liepen als een trein!!!
Al snel werd een technisch broertje uitgebracht: Turbo C, die ook zeer succesvol werd.

Het grote succes

Een beetje overrompeld door het succes moest Borland zijn inspanningen verdelen, waarbij Turbo Pascal en Turbo C de meeste aandacht kreeg, zodat Turbo Basic wat op de achtergrond raakte. In die tijd was het nl. in zekere kringen populair om als programmeur te verkondigen dat je in C of Pascal programmeerde en neer te kijken op 'Basic' programmeurs. Dezen werden nl. gezien als pure hobbyisten die nauwelijks serieus konden worden genomen..

Een van de leidende figuren van het Turbo BASIC project, Robert Zale, was het echter oneens met het beleid van Borland en probeerde de directie te overtuigen van de mogelijkheden van Turbo Basic, echter met weinig succes.

Op eigen benen

Uiteindelijk besloot Robert ('Bob') Zale de firma Borland te verlaten, de rechten van de Turbo Basic technologie te kopen van Borland en de ontwikkeling verder door te zetten. Aangezien Borland de rechten wilde houden op het voorvoegsel 'Turbo' (zoals o.a. Turbo Assembler e.d.), koos Zale voor het voorvoegsel 'Power', zodat de naam onstond: 'PowerBASIC'. De opvolger van Turbo Basic 1.1 werd dan ook genoemd: PowerBASIC 2.0.

Vele nieuwe functies waren toegevoegd, zoals bijvoorbeeld standaard sorteerfuncties voor arrays. Eindelijk was de programmeur verlost van vele keren opnieuw sorteerroutines te schrijven, aan te passen en te testen.
Na de versie 2.0 zag versie 2.1 het levenslicht, en wel in een varieteit van subversies: a t./m h. De grote sprong voorwaarts kwam met PowerBASIC versie 3.0 (1991), die in het jaar van introductie door PC-Magazine werd uitgeroepen tot programma van het jaar.

De sprong naar Windows

Met de opkomst van Windows 3.0 en 3.1 (begin jaren '90) voelde ook PowerBASIC de noodzaak om hiervoor programmatuur te maken. De eerste stappen werden gedaan met de PowerBASIC Devellopper's kit for Windows: een 16-bit Windows bibliotheek met aanroepen naar een zogenaamde Dolce Vita engine. Deze engine verzorgde de uitvoering en aanroep van Windows routines. Hierdoor konden zelfs applicaties gemaakt worden die bij aanwezigheid van Windows 3.x onder Windows draaiden, en als er geen Windows was in een DOS-uitvoering. Erg uniek, want zover ik weet is dat verder nergens mee mogelijk.

Met de opmars van Basic-concurrenten als Visual Basic en Windows 95 bleek er meer nodig te zijn. Daarom werd de research verder gestuwd in de richting van Windows 95 programmatuur. De ontwikkeling van de compiler werd van de bodem af opnieuw gestalte gegeven en het eindproduct werd in eerste instantie een hulpmiddel (extra bibliotheek met nog wat extra mogelijkheden) om trage Visual Basic code om te zetten naar snel uitvoerbare en erg kleine DLL bestanden. Deze DLL bestanden (een Windows bibliotheek) konden dan door VB programma's worden aangeroepen.

Maar de bibliotheek was zo'n succes, ook bij mensen die geen VB hadden, zodat na enige tijd het idee van een uitbreiding op VB werd verlaten en PB/DLL (PowerBASIC Dynamic Link Librairy) werd een zelfstandig product. Hiermee kunnen 16-bit en 32-bit compacte en snelle programma's in Tru Windows code worden geschreven. Meer over PB/DLL.

Voor degenen die meer zaten te wachten op een mogelijkheid om bestaande DOS code over te zetten naar een Windows platform, werd er een niet-GUI (niet-grafische) versie gemaakt: dit werd de PB/CC (Console Compiler). PB/CC maakt applicaties die als een console programma onder Windows draaien (dus wl echte Windows code).

Toekomst

Hoewel alle energie gericht lijkt op de Windows omgeving, ligt er nog een groot toepassingsgebied van PowerBASIC for DOS. Aangezien hiermee tijdkritische applicaties gemaakt kunnen worden, die bijvoorbeeld in de procesindustrie besturingen kan doen, blijft hiervoor een markt bestaan. Ook voor vele andere toepassingen is een Windows omgeving onnodig, zodat een PB programmaatje op een 286 het goed kan uitvoeren. Als men echter bedenkt dat PowerBASIC for DOS 3.5 zo'n beetje alles wat je voor Basic kan bedenken heeft, verwacht ik geen grote nieuwe release meer. Het kleine aantal bugs dat er nog in (zou) zit(ten), is dermate klein en ook bekend dat dit geen nieuwe bug-fix rechtvaardigd.

PB/DLL en PB/CC hebben dus de toekomst? Dat denk ik wel, aangezien beide de enorme kracht van de moderne processoren goed kunnen benutten: waar applicaties steeds groter en trager worden, blijven deze twee producten 'lean and mean'. Bedenkt u zich hierbij dat de compiler nog steeds op n enkele floppy past. Ook uw totale applicatie past waarschijnlijk nog steeds op n floppy, terwijl er geen run-time bibliotheken benodigd zijn!.

Overige versies:

PowerBASIC 3.10 (September 1991)
PowerBASIC 3.20 (Januari 1995)
PowerBASIC 3.50 (December 1997)

PowerBASIC DLL compiler, versies 1.0, 2.0, 5.0 en 6.0, nieuwste versie: PB/WIN 7.0

PowerBASIC Console Compiler, versies 1.0, 1.1 en 2.0, nieuwste versie PB/CC 3.0

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:42:08

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties