Home Grootte veranderen MSGBOX Kolommen & TABS DLL bestanden Printen Geluid afspelen PB en de Euro Menu's

Omhoog

Email me

PBEuro

De euro.... op een enkele gloednieuwe printer is -ie standaard aanwezig en hij degene die gebruik maakt van PB/CC en PB/DLL kunnen in principe via de Windows driver de eurotekens op het papier zetten. Maar bij aloude DOS-programma's gaat dat allemaal niet. De euro moet in de printer zitten, of je moet 'm zelf aansturen. En manier is als volgt: als je naar het teken kijkt lijkt het veel op een grote C met twee streepjes erdoor.

Naar analeiding van een vraag van een klant die ooit eens PowerBASIC bij ons heeft gekocht, heb ik een kleine discussie opgestart. Deze heeft onder andere als resultaat gehad dat Edward Mendelson met een paar suggesties kwam. Deze suggesties zijn primair gebaseerd op het zelf samenstellen van het teken uit bestaande lettertekens van de printer. De volgende oplossing zou in ieder geval op een deskjet en op laserprinters moeten werken. Probeert u het ook eens op een andere printer en laat mij de resultaten weten. En vanzelf kan het zijn dat u zelf een andere oplossing hebt gevonden, laat het dan ook even weten. Andere personen zitten er misschien om te springen.

Dus allereerst de oplossing van Edward Mendelson:

    euro$="C"+CHR$(8)+CHR$(27)+"&a-.07r-.08C"+CHR$(27)+"(s16H"
    euro$=euro$+CHR$(27)+"(10U"+CHR$(205)+CHR$(8)+CHR$(27)
    euro$=euro$+"&a+.07r+.08C"+CHR$(27)+"(s10H"+CHR$(27)
    euro$=euro$+"(8U"+" "

    print "Dit is een euro teken: "+euro$

 

Uitleg:

C                         letter C
chr$(8)                   backspace
chr$(27)+"&a-.07r-.08C"  zeven honderdste lijn omhoog en iets terug naar links
chr$(27)+"(s16H"         schakel over naar 16 cpi om de dwarsstreepjes wat kleiner te maken
chr$(27)+"(10U"          schakel over naar character set PC-8
chr$(205)                 type character 205 in PC-8 character set (tweehorizontale lijnen)
chr$(8)                   backspace
chr$(27)+"&a+.07r+.08C"  zeven honderste lijn naar beneden en weer iets naar rechts
chr$(27)+"(s10H"         terug naar 10cpi font
chr$(27)+"(8U"           terug naar Roman8 character set
" "                       en een spatie

Meer info over Euro op scherm en printer vindt u op:
http://www.columbia.edu/~em36/wpdos/europrint.html
De site van Edward Mendelson. Verder op die site allerlei oplossingen om oudere programma's zoals wordPerfect nog steeds te kunnen gebruiken met de hedendaagse printers. Zo zijn er printerdrivers te vinden voor alle moderne printers.

 

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:41:48

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties