Home Grootte veranderen MSGBOX Kolommen & TABS DLL bestanden Printen Geluid afspelen PB en de Euro Menu's

Omhoog

Email me

MSGBOX, een Messagebox gebruiken in PBCC

Wie zowel PB/CC als PB/DLL gebruikt zal regelmatig toch het gemak van de message box van PB/DLL missen als hij of zij met PB/CC werkt. Middels één eenvoudig commando kan dan immer een boodschap worden gegeven, een waarde gemeld, terwijl andere zaken in beeld niet worden verstoord. Maar het kan ook handig zijn als u een programma source code hebt die voor PB/DLL is bedoeld, maar alleen maar msgbox gebruikt. Eenvoudig gebruik is dan mogelijk. . . lees verder!

Toch kan men gewoon in PB/CC de zogenaamde GUI componenten gebruiken, want het is immers een volledige 32-bits Windows applicatie! Alleen ondersteund PB/CC (door ontwerp keuze) geen eigen GUI mogelijkheden.

Als u nu toch een messagebox wilt gebruiken, dan is de volgende code handig.

De code als BAS file
De code als compleet gecompileerde EXE (met PB/CC)
De code als HTML:

'use pbcc

'te vinden op http://www.powerbasic.com/support/forums/Forum7/HTML/000967.html
#INCLUDE "Win32api.inc"
DECLARE FUNCTION MSGBOX(MsgBoxText AS STRING,lpStyle AS LONG,MsgBoxCaption AS STRING) AS LONG
'------------------------------------------------------------------------------------
FUNCTION PBMAIN() AS LONG
MSGBOX "Hi there!",%MB_ICONINFORMATION,"Hello World"
END FUNCTION
'------------------------------------------------------------------------------------
'------------------------------------------------------------------------------------
FUNCTION MSGBOX(MsgBoxText AS STRING,lpStyle AS LONG,MsgBoxCaption AS STRING) AS LONG
LOCAL lResult AS LONG
LOCAL lpConsoleTitle AS ASCIIZ * 256
DIM lpMsgBoxParams AS MSGBOXPARAMS
IF LEN(MsgBoxCaption) = 0 THEN
GetConsoleTitle lpConsoleTitle, SIZEOF(lpConsoleTitle)
MsgBoxCaption = lpConsoleTitle
END IF
lpMsgBoxParams.dwStyle = lpStyle
lpMsgBoxParams.lpszText=STRPTR(MsgBoxText)
lpMsgBoxParams.lpszCaption=STRPTR(MsgBoxCaption)
lResult = MessageBoxIndirect(lpMsgBoxParams)
FUNCTION = lResult
END FUNCTION

 

 

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:42:28

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties