Home Grootte veranderen MSGBOX Kolommen & TABS DLL bestanden Printen Geluid afspelen PB en de Euro Menu's

Omhoog

Email me

Printen en Windows

Aangezien printen in Windows een aparte aanpak vereist en vele personen met vragen hierover komen, een speciaal deel hier over printen vanuit uw Windows toepassing.

Allereerst een stuk tekst uit de FAQ:

Windows staat rechtstreekse aansturing van apparatuur in feite niet toe. Dit moet dus via Windows zelf gebeuren. Is eigenlijk ook logisch, want stelt u zich voor dat u een 100 bladzijden rapport aan het afdrukken bent en een eigen gemaakt programma stuurt even TEST naar de printer. Dit zou dan midden in het 100 bladzijden rapport komen te staan en wie weet WAAR?

De aansturing van een printer is niet zo eenvoudig: PowerBASIC heeft er geen standaard mogelijkheid voor. Toch is het probleem niet zo problematisch. In de source code forums van PowerBASIC heeft een programmeur zijn werk hieraan vrijgegeven voor een ieder om het te gebruiken. Deze info is te vinden op http://www.powerbasic.com/support/forums/Forum7/HTML/000994.html om te downloaden.

Standaard printer instellen

Een stukje programma om een andere printer de standaard Windows printer te maken, is wederom te vinden op het PowerBASIC source code forum en wel op http://www.powerbasic.com/support/forums/Forum7/HTML/000923.html . Eén voor één gaat het programma de Windows printers af en vraagt u of u diè printer de standaard printer wilt maken. 

Printer kiezen en voorbeeld printen

Dit is nu precies wat dit stukje code doet: printers tonen en er één laten kiezen. De code is te vinden op http://www.powerbasic.com/support/forums/Forum7/HTML/001002.html en is geschikt om teksten af te drukken.

Tenslotte

Om grafische informatie af te drukken, heeft een andere programmeur zijn code beschikbaar gesteld. De code staat op het PowerBASIC forum en wel op:
http://www.powerbasic.com/support/forums/Forum7/HTML/000994.html
Let op: je moet hier TWEE bestanden van maken en wel een resource file en een source code bestand. De resource file compileren tot een PBR en vervolgens het hoofdbestand compileren.
Het resultaat (minus de resource file die het onderbreken mogelijk maakt) vind je hier als uitvoerbaar bestand (kun je meteen kijken hoe het eruit ziet).

 

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
09 April 2003 23:59:20

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties