Home Grootte veranderen MSGBOX Kolommen & TABS DLL bestanden Printen Geluid afspelen PB en de Euro Menu's

Omhoog

Email me

Geluid afspelen

Veel vragen komen nogal eens binnen over hoe men nu een geluid in Windows moet afspelen. Gelukkig is de geluidskaart weer zo'n randapparaat en mogen we die volgens Windows conventies niet rechtstreeks aansturen, dus gebruiken we de Windows driver en functies.

In de Windows API staat de routine gedefinieerd en we hoeven dus alleen het bestand WIN32API.INC als include bestand aan te geven en de noodzakelijke declaraties zijn geregeld. Daarna volstaat op de juiste manier aanroepen. De routine zelf is erg eenvoudig (zoals alles als je het eenmaal weet):

$COMPILE EXE
$INCLUDE "win32api.inc"

FUNCTION playwav(WavFile AS ASCIIZ) AS LONG
    DIM wav AS ASCIIZ * 256
    LOCAL succes AS LONG
    Wav=wavfile
    succes=0
    IF LEN(DIR$(wav)) THEN
        SndPlaySound Wav, %SND_SYNC
        succes=1
    END IF
    FUNCTION=succes
END FUNCTION

FUNCTION PBMAIN() AS LONG
    LOCAL WavFile AS ASCIIZ *255
    LOCAL succes AS LONG
    WavFile = "c:\filling.wav"
    succes=PlayWav(WavFile)
END Function

 

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:42:26

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties