Home Programma's Analoge klok Muiscursor Acceptgiros Deskjet Fractals BASELECT RASelect Searcher Telefoon

Omhoog

Email me

 

ANAKLOK.BAS

' Analoge klok in Power Basic - door: Martijn Lodewijk
IF bit(pbvScrnCard,5)=0 THEN 'bit 5 = 1 bij VGA kaart
end
END IF
screen 12
color 15,1
cls
circle (300,240),200,15
tijd$=time$
u%=val(mid$(tijd$,1,2))
m%=val(mid$(tijd$,4,2))
s%=val(mid$(tijd$,7,2))
sec%=s%*6
minuut%=m%*6
if u%>12 then u%=u%-12
uur%=u%*30
deeluur%=minuut%\60
uur%=uur%+(deeluur%*5)
DO
incr sec%,6
IF sec%>=360 THEN
sec%=0
incr minuut%,6
IF (minuut% mod 60)=0 THEN
incr uur%,5
IF uur%>=360 THEN
uur%=0
END IF
END IF
IF minuut%>=360 THEN
minuut%=0
END IF
END IF
s$=str$(sec%,3)
sec$="TA-"+s$
replace " " with "" in sec$
sec$="C15 "+sec$+" M300,240 U198"
secuit$=sec$
replace "C15" with "C0" in secuit$
m$=str$(minuut%,3)
minuut$="TA-"+m$
replace " " with "" in minuut$
 
minuut$="C15 "+minuut$+" M300,240 U150"
minuutuit$=minuut$
replace "C15" with "C0" in minuutuit$
u$=str$(uur%,3)
uur$="TA-"+u$
replace " " with "" in uur$
uur$="C15 "+uur$+" M300,240 U100"
uuruit$=uur$
replace "C15" with "C0" in uuruit$
draw secuit$
draw minuutuit$
draw uuruit$
draw sec$
draw minuut$
draw uur$
delay 1
draw secuit$
draw minuutuit$
draw uuruit$
if inkey$=chr$(27) then exit loop
LOOP
screen 0
end  
  

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:41:46

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties