Home Programma's Analoge klok Muiscursor Acceptgiros Deskjet Fractals BASELECT RASelect Searcher Telefoon

Omhoog
Prof Lauwerier over PB

Email me

Fractals

Hieronder een programma van Prof. Dr. H. Lauwerier. Het programma bouwt een grafische afbeelding, namelijk een fractal. Probeert u deze source eens !!!! Een snelle computer wordt aanbevolen.

JULFILLX.BAS

REM ***filled Julia fractal of z:=z^2+c ***
REM ***date 08-05-96***
REM ***name:JULFILLX***
DEFDBL A-H,P-Z : DEFINT I-N
SCREEN 12 : CLS
WINDOW (-320,-240)-(319,239)
PRINT"select a Jset by pressing 1,2,...,8"
INPUT"number = ",SEL : CLS
SELECT CASE SEL
CASE 1
A=-1.275 : B=0 : DELH=1.8 : DELV=.8
N1=300 : KMAX=100
CASE 2
A=-1 : B=0 : DELH=1.7 : DELV=1
N1=300 : KMAX=100
CASE 3
A=-.75 : B=0 : DELH=1.6 : DELV=1.1
N1=300 : KMAX=100
CASE 4
A=.25 : B=0 : DELH=1 : DELV=1.3
N1=180 : KMAX=200
CASE 5
A=-.3905 : B=.5868 : DELH=1.45 : DELV=1.2
N1=275 : KMAX=150
CASE 6
A=-.1226 : B=.7449 : DELH=1.4 : DELV=1.2
N1=275 : KMAX=200
CASE 7
A=-.11 : B=.67 : DELH=1.4 : DELV=1.3
N1=240 : KMAX=100
CASE 8
A=.32 : B=.043 : DELH=.9 : DELV=1.2
N1=175 : KMAX=400
CASE ELSE
END
END SELECT
N2=INT(N1*DELV/DELH)
IF B=0 THEN N3=0 ELSE N3=-N2
LINE (-N1,-N2)-(N1,N2),9,B
FOR I=0 TO N1 : FOR J=N3 TO N2
IF INKEY$<>"" THEN END
X=I*DELH/N1 : Y=J*DELV/N2
FOR K=1 TO KMAX
X1=X*X-Y*Y+A : Y1=2*X*Y+B
S=X*X+Y*Y : S1=(X-X1)*(X-X1)+(Y-Y1)*(Y-Y1)
IF S>1000 THEN GOTO repeat
IF S1<.0001 THEN GOTO putpixel
X=X1 : Y=Y1
NEXT K
putpixel:
PSET (I,J) : PSET (-I,-J)
IF B=0 THEN PSET (I,-J) : PSET (-I,J)
repeat:
NEXT J : NEXT I : A$=INPUT$(1)
END  

 

 

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:41:50

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties