Home Programma's Analoge klok Muiscursor Acceptgiros Deskjet Fractals BASELECT RASelect Searcher Telefoon

Omhoog

Email me

Met het volgende programma kan men een grafische muiscursor in PowerBASIC aanmaken. Het wijzigen van de data regels zorgt voor een andere cursor. De cursor is wel transparant.

GCURSOR.BAS

' Grafische muis-cursor in Power Basic
' Willem Lodewijk
IF bit(pbvScrnCard,5)=0 THEN 'bit 5 = 1 bij VGA kaart
end
END IF
dim muiscursor??(0:31)
FOR teller%=0 to 31
read BINWAARDE$
waarde??=0
faktor??=1
FOR telbits%=16 to 1 step-1
IF mid$(BINWAARDE$,telbits%,1)="1" THEN
waarde??=waarde??+faktor??
END IF
faktor??=faktor??*2
NEXT telbits%
muiscursor??(teller%)=waarde??
NEXT teller%
read hsr$:HSR%=val(hsr$)
read hsk$:HSK%=val(hsk$)
screen 12
color 7,1
cls
line( 0,240)-(639,240),15
line(320, 0)-(320,479),15
line( 50, 50)-(150,150), 4,BF
line( 50,290)-(150,390),10,BF
line(370, 50)-(470,150),15,BF
line(370,290)-(470,390),14,BF
' Zet muispositie
Reg 1,&H4
Reg 3,320 'Kolom
Reg 4,240 'Rij
call interrupt &h33
' Zet muisvorm
reg 1,&h9 'AX
reg 2,HSK% 'BX Hot Spot Kolom 0-15
reg 3,HSR% 'CX Hot Spot Regel 0-15
reg 9,varseg(muiscursor??(0)) 'ES
reg 4,varptr(muiscursor??(0)) 'DX
call interrupt &h33
' muis aan
reg 1,1
call interrupt &h33
ans$=input$(1)
' muis uit
reg 1,2
call interrupt &h33
screen 0
color 7,0
cls
end
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "1111111111111111"
DATA "0001100000000000"
DATA "0001010000000000"
DATA "0001001000000000"
DATA "0001000100000000"
DATA "0001000010000000"
DATA "0001000001000000"
DATA "0001000000100000"
DATA "0001000000010000"
DATA "0001000000001000"
DATA "0001000000000100"
DATA "0001000000111110"
DATA "0001001100100000"
DATA "0001110100100000"
DATA "0000000010010000"
DATA "0000000010010000"
DATA "0000000001110000"
DATA " 0" 'HotSpot Regel
DATA " 3" 'HotSpot Kolom  

 

 

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
29 december 2003 03:42:06

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties